در معمارشو فروشنده شوید!

چرا معمارشو جای خوبی برای فروش کالاست؟

فرآیند شروع کار

l

ثبت‌نام در پنل فروشندگان

یادگیری استفاده از پنل

j

ثبت اطلاعات و قیمت‌ کالاها

آغاز فروش در معمارشو

 میزان کمیسیون 

با معمارشو دیگر نیازی به پرداخت اجاره فروشگاه، طراحی سایت، دریافت پنل و… ندارید! تنها هزینه‌ای اندک برای استفاده از خدمات معمارشو و کمیسیون می‌پردازید. میزان کمیسیون برای تمامی محصولات 20 درصد می‌باشد.