منظر و عوامل شکل گیری معماری منظر

منظر و عوامل شکل گیری معماری منظر

برای تعریف لغتنامه ای معماری منظر ایتدا بصورت ریشه ای واژه منظر” landscape” را بررسی می کنیم که از دو کلمه تشکیل شده است: Land: به معنای محل و هم مردمانی که در آنجا زندگی میکنند. Escape: به معنای شکل دادن،پیوستگی و مشارکت لغت نامه وبستر منظر را به صورت...
بام سبز و هر آنچه که باید درباره آن بدانید

بام سبز و هر آنچه که باید درباره آن بدانید

بر اساس دانشنامه ویکی پدیا یک بام سبز ، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده،  پوشانده می شود. تنوع گیاهی چنان ساختاری می‌تواند از بام پوشیده از چمن مصنوعی تا باغ بامی باشد که با گیاهان مورد استفاده درطراحی منظر پوشیده شده‌است. نوع...