نظام مهندسی

آزمون اجرا معماری نظام مهندسی (نکات مهم)

آزمون اجرا معماری نظام مهندسی (نکات مهم)

آزمون اجرا معماری نظام مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی هر سال ۱ یا ۲ بار برگزار می شود. دارندگان مدارک مقاطع  کارشناسی و  مقاطع بالاتر رشته معماری که حداقل ۳ سال از مدرک کارشناسی خود می گذرد می توانند می توانند ذر آزمون اجرا معماری نظام مهندسی شرکت کنند. قبول شدگان در...

آزمون نظارت معماری نظام مهندسی (نکات ضروری)

آزمون نظارت معماری نظام مهندسی (نکات ضروری)

آزمون نظارت معماری نظام مهندسی یکی از مهم ترین آزمون های مراحل زندگی یک مهندس می باشد. قبولی و موفقیت در آزمون نظارت معماری می تواند برگ برنده ای برای هر مهندس معمار باشد و پر واضح است که هدف و آرزوی بسیاری از مهندسین کشور ، عضویت و داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی...

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی (نکات آزمون طراحی)

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی (نکات آزمون طراحی)

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی دارای سبکی متفاوت از طراحی­ های مرسوم در دفاتر و شرکت­ های معماری است. قبولی شرکت کنندگان در آزمون نشان داده حتی معمارانی که چندین سال دارای سابقه طراحی در دفاتر هستند به دلیل عدم اطلاع از ضوابط طراحی و ترسیمی در این آزمون نمره قبولی را...