نظارت

آزمون نظارت معماری نظام مهندسی (نکات ضروری)

آزمون نظارت معماری نظام مهندسی

آزمون نظارت معماری نظام مهندسی یکی از مهم ترین آزمون های مراحل زندگی یک مهندس می باشد. قبولی و موفقیت در آزمون نظارت معماری می تواند برگ برنده ای برای هر مهندس معمار باشد و پر واضح است که هدف و آرزوی بسیاری از مهندسین کشور ، عضویت و داشتن …

مطالعه بیشتر »