طراحی داخلی آشپزخانه (Kitchen)

طراحی داخلی آشپزخانه (Kitchen)

طراحی آشپزخانه یکی از مهم ترین فضاهای هر خانه ای است. باید در نظر داشت به دلیل جزئیات زیاد و تعدد متریال های موجود برای این فضا بالاترین هزینه را باید برای آن در نظر گرفت. بیشترین ساعات برای یک زن در این قسمت سپری می شود. در وحله اول آسایش فعالیت با روابط فضایی بالا...