سازه پوسته ای (4 نمونه موردی)

سازه پوسته ای (4 نمونه موردی)

از آنجا که سازه پوسته ای می‌تواند فضاهای وسیعی را بپوشاند و به علاوه در آنها به گونه‌ای اقتصادی از مصالح ساختمانی استفاده می‌شود به عنوان یکی از عالی ترین انواع سازه ها به شمار می روند. از طریق این نوع سازه می توان فضای وسیع بدون ستون طراحی نمود که توانایی طراحی بهینه...