جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند 89

جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند 89

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند 89 یک آزمون بسیار ساده است که با رعایت نکات نورگیری و سطح اشغال به راحتی می توان از پس این سوال برآمد. با توجه به وجود همسایه در شمال این زمین باید طراحی شما طوری انجام شود که نورگیری اتاق های بالایی با پاسیو تامین گردد. به دلیل...