جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند 89

جواب آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند 89

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی اسفند 89 یک آزمون بسیار ساده است که با رعایت نکات نورگیری و سطح اشغال به راحتی می توان از پس این سوال برآمد. با توجه به وجود همسایه در شمال این زمین باید طراحی شما طوری انجام شود که نورگیری اتاق های بالایی با پاسیو تامین گردد. به دلیل...
آزمون اجرا معماری نظام مهندسی (نکات مهم)

آزمون اجرا معماری نظام مهندسی (نکات مهم)

آزمون اجرا معماری نظام مهندسی توسط وزارت راه و شهرسازی هر سال ۱ یا ۲ بار برگزار می شود. دارندگان مدارک مقاطع  کارشناسی و  مقاطع بالاتر رشته معماری که حداقل ۳ سال از مدرک کارشناسی خود می گذرد می توانند می توانند ذر آزمون اجرا معماری نظام مهندسی شرکت کنند. قبول شدگان در...
آزمون نظارت معماری نظام مهندسی (نکات ضروری)

آزمون نظارت معماری نظام مهندسی (نکات ضروری)

آزمون نظارت معماری نظام مهندسی یکی از مهم ترین آزمون های مراحل زندگی یک مهندس می باشد. قبولی و موفقیت در آزمون نظارت معماری می تواند برگ برنده ای برای هر مهندس معمار باشد و پر واضح است که هدف و آرزوی بسیاری از مهندسین کشور ، عضویت و داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی...
آزمون طراحی معماری نظام مهندسی (نکات آزمون طراحی)

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی (نکات آزمون طراحی)

آزمون طراحی معماری نظام مهندسی دارای سبکی متفاوت از طراحی­ های مرسوم در دفاتر و شرکت­ های معماری است. قبولی شرکت کنندگان در آزمون نشان داده حتی معمارانی که چندین سال دارای سابقه طراحی در دفاتر هستند به دلیل عدم اطلاع از ضوابط طراحی و ترسیمی در این آزمون نمره قبولی را...